Фиш за проектна идея

Уважаеми госпожи и господа,

В изпълнение на Комуникационната стратегия, неразделна част от Плана за интегрирано развитие на Oбщина Варна (ПИРО) за периода 2021-2027 г., имахте възможност да предложите дейности и проектни идеи за включване в Програмата за реализация на ПИРО – Варна, чрез попълването на „Фиш за проектна идея“.

Сърдечно Ви благодарим за активността, изразеното мнение и предложените идеи!