Фиш за проектна идея – Актуализацията на ПИРО

В изпълнение на Комуникационната стратегия, неразделна част от Плана за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Варна) имахте възможност, в периода 14.12.2022 г. – 13.01.2023 г., да предложите нови дейности и проектни идеи за актуализация на Програмата за реализация на Плана, чрез попълване на „Фиш за проектна идея“.

Благодарим Ви за активността и предложените идеи!

Публикувано на 14.01.2023 г.

Фиш за проектна идея – Актуализация“ може да свалите от тук.