Анкета заинтересовани страни

Уважаеми дами и господа,

В периода 23 февруари 2021 г. – 16 март 2021 г. се проведе анкетно проучване сред представители на местния бизнес, образователните институции, НПО и др. заинтересовани страни, във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Варна).

Сърдечно Ви благодарим за активността и изразеното мнение!