Анкета граждани

Уважаеми съграждани,

В периода 23 февруари 2021 г. – 16 март 2021 г. се проведе анкетно проучване сред гражданите на Община Варна, във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Варна).

Сърдечно Ви благодарим за активността и изразената гражданска позиция!