Презентация от проведено обществено обсъждане на ПИРО Варна 2021 – 2027 г.

    Проектът на Плана за интегрирано развитие на община Варна за периода 2021 – 2027 година бе представен на обществено обсъждане на 16 декември 2021 год. Форматът на събитието бе хибриден – с възможност за включване онлайн в платформата Zoom, или чрез лично присъствие в залата на „Юнашкия салон“, гр. Варна при стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки.

    По време на общественото обсъждане бяха представени процесът на разработване на плана с участието на заинтересованите страни, визията, целите и приоритети за развитие на община Варна, приоритетни зони за въздействие, идентифицираните проекти. В събитието се включиха експерти от екипа разработил Плана, зам.-кметът Христо Иванов, директорът на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ Ани Николова, представители на заинтересованите страни и граждани.

    Презентация „Обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 год.“.