Обществено обсъждане на ПИРО Варна 2021 – 2027 г.

  ПОКАНА

  за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Община Варна (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  На основание чл. 20, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) отправяме покана за участие в обществено обсъждане към жителите на Oбщина Варна, представители на бизнеса, НПО, икономически и социални партньори, и всички заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на oбщината на проекта на Плана за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. Документът, заедно с приложенията към него са публикувани на интернет страницата на Община Варна на електронен адрес: https://www.varna.bg/bg/14

  Общественото обсъждане ще се проведе на 16.12.2021 г. от 14:00 часа. Форматът на събитието ще бъде хибриден, даващ възможност за включване онлайн, в платформата Zoom или присъствено, в залата на „Юнашки салон“. Провеждането на събитието присъствено ще премине при стриктно спазване на противоепидемиологични мерки в страната, въведени от Министъра на здравеопазването, достъпни на интернет страницата на МЗ на адрес: https://www.mh.government.bg/bg/.

  Желаещите да участват онлайн в обсъждането, могат да заявят интерес до 17.30 часа на 15.12.2021 г., като се регистрират на електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlfAF3euWKn6JOx6dF7bvJCS3LBP61wWArN2mrbsQdlugj0Q/viewform?usp=sf_link

  След попълване на формуляра ще получат по електронна поща линк за участие до 12:30 часа на 16.12.2021 г.

  Разчитаме на Вашето активно участие в събитието, като Ви благодарим за ангажираността към бъдещето на града и общината!

  С проекта на документа можете да се запознаете тук.